Izjava o privatnosti

EBRD je međunarodna organizacija koja je uspostavljena Sporazumom o uspostavljanju Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je dostupan na https://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html, i kao takva ne podleže nacionalnim ili supranacionalnim zakonima.

Da bi radila u skladu sa svojim namenama i Sporazumom o uspostavljanju EBRD-a, EBRD banka je uspostavila sopstvene aranžmane za upravljanje i interna pravila kojima se regulišu razna pitanja relevantna za njen rad, uključujući bezbednost informacija i zaštitu podataka o ličnosti.

EBRD obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa sledećim načelima: (i) ograničenje namene: podaci o ličnosti se obrađuju za jednu ili više navedenih namena, i to samo u onom obimu koji je neophodan i proporcionalan tim namenama; (ii) transparentnost: podaci o ličnosti se obrađuju na transparentan način, podložno legitimnim i izričito navedenim izuzecima i u skladu s internim pravilima EBRD banke; (iii) bezbednost: podaci o ličnosti su zaštićeni odgovarajućim tehničkim i organizacionim merama zaštite od neovlašćene obrade i slučajnih gubitaka, uništavanja ili oštećenja; (iv) preciznost: EBRD banka preduzima mere kako bi se uverila da su podaci o ličnosti koje obrađuje što tačniji i da se ažuriraju po potrebi kako bi se ispunile namene za koje se obrađuju; (v) ograničenje čuvanja: EBRD banka zadržava podatke o ličnosti tokom perioda navedenog u njenim primenjivim planovima o zadržavanju, koji su usvojeni u skladu s njenim smernicama o upravljanju zapisima i arhivama.

EBRD banka je posvećena zaštiti podataka o ličnosti koji se smatraju podskupom informacionih sredstava EBRD banke. Kada stupa u ugovore s dobavljačima robe i usluga koji obuhvataju prenos podataka o ličnosti, EBRD banka zahteva od tih dobavljača da poštuju načela navedena u prethodnom pasusu, kao i primenjive zakone o zaštiti podataka. Za pristup svim detaljima izjave o privatnosti EBRD banke, kliknite ovde. EBRD banka ima i svoju izjavu o kolačićima koja je dostupna ovde. click here. EBRD also have their own cookie notice which is available here.

Ukoliko imate neko pitanje ili zahtev, možete kontaktirati EBRD putem adrese e-pošte [email protected].

Ko smo mi

Naš veb-sajt je: roadrisktoolkit.com. Sajt je napravila i njime upravlja kompanija Agilysis Ltd u ime Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Agilysis Ltd on behalf of EBRD

Koje lične podatke prikupljamo i zašto

Nalozi korisnika

Kada su u pitanju korisnici koji se registruju na našem veb-sajtu, čuvamo i lične podatke koji su navedeni u njihovom korisničkom profilu. Svi korisnici mogu videti, izmeniti ili izbrisati svoje lične podatke u bilo kom trenutku (samo ne mogu promeniti korisničko ime). Administratori veb-sajta takođe mogu videti i izmeniti te podatke.

Ukoliko imate nalog i prijavite se na ovaj sajt, postavićemo privremeni kolačić kako bismo odredili da li vaš pregledač prihvata kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži lične podatke i odbacuje se kada zatvorite pregledač.

Kada se prijavite na sajt, postavićemo i nekoliko kolačića kako bismo sačuvali vaše informacije o pristupu i odabire koji se tiču prikaza na ekranu. Kolačići za prijavu traju dva dana, a kolačići opcija za ekran traju godinu dana. Ukoliko odaberete opciju „Zapamti me“, vaša prijava na sajt će trajati dve nedelje. Ukoliko se odjavite sa svog naloga, kolačići za prijavu biće uklonjeni.

Analitika

Ovaj veb-sajt koristi Google Analitiku za anonimno praćenje statistike, kao što je broj posetilaca, njihove lokacije, broj poseta itd. Mi ne hostujemo oglašavanja, ali Google može da koristi korisničke podatke da prilagodi svoje oglašavanje korisnicima na drugim mestima na vebu.

Medijski sadržaj

Ukoliko na veb-sajt otpremite sliku, trebalo bi da izbegavate otpremanje slika sa ugrađenim podacima o lokaciji (EXIT GPS). Posetioci veb-sajta mogu da preuzmu ili izvuku bilo koji podatak o lokaciji sa slika na veb-sajtu.

Kontakt obrasci

Ako pošaljete kontakt obrazac, svi detalji koje unesete šalju se u naše poštansko sanduče gde se koriste prilikom odgovora na vaš upit.

Ugrađeni sadržaj sa drugih veb-sajtova

Članci na ovom sajtu mogu uključivati ugrađeni sadržaj (npr. video sadržaje, slike, članke itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih veb-sajtova ponaša se na isti način kao kada bi posetilac posetio taj drugi veb-sajt.

Ti veb-sajtovi mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatno praćenje trećih strana i nadgledati vašu interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, što podrazumeva i praćenje vaše interakcije sa ugrađenim sadržajem ukoliko imate nalog i prijavljeni ste na taj veb-sajt.

Sa kim delimo vaše podatke

Ne delimo nikakve lične podatke ni sa jednom stranom.

Anonimni korisnički podaci dele se sa EBRD bankom radi nadgledanja broja korisnika, pristupa, završetaka kurseva itd.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Podatke zadržavamo na neodređeno vreme. Korisnik može da izbriše svoj nalog u bilo kom trenutku sa ekrana naloga.

Koja prava imate nad svojim podacima

Ako imate nalog na ovom sajtu, možete zatražiti da dobijete izvezenu datoteku ličnih podataka koje imamo o vama, uključujući sve podatke koje ste nam dali. Takođe možete zatražiti da obrišemo bilo koji lični podatak koji imamo o vama. To ne uključuje podatke koje smo u obavezi da čuvamo u administrativne, pravne i bezbednosne svrhe.