Laka vozila

Vožnja do posla je nešto što mnogi rade bez prevelikog razmišljanja o rizicima. Pošto se bavite bezbednošću vozača, vi znate da su sudari u drumskom saobraćaju jedan od vodećih uzroka smrti za radno sposobnu populaciju širom sveta, a za mnoge ljude je vožnja najopasniji aspekt njihovog posla.

U okviru ovog kompleta alatki smo sarađivali s međunarodnim timom da bismo razvili obuke i resurse koji će vam pomoći da razvijete bezbednije prakse i poboljšate sisteme za vozače. Ovaj materijal se stavlja na raspolaganje besplatno i ohrabrujemo kompanije koje obučavaju vozače ili nevladine organizacije koje rade na poboljšanju bezbednosti da koriste ove resurse sa svojim partnerima, zainteresovanim stranama i klijentima.

Ako sami dovršite obuku, moći ćete da vidite i pregledate sadržaj da biste razumeli kako pokušavamo da pomognemo vozačima:

 • da razumeju svoje odgovornosti kao vozača
 • da obezbede da je njihovo vozilo bezbedno za vožnju i da ispunjava zakonske uslove
 • da preduzimaju mere kako bi oni i drugi ljudi bili bezbedni
Start the course here >

Motocikli

Motociklisti nemaju isti nivo zaštite kao ljudi u automobilima ili kamionima. To znači da je vožnja motocikla u okviru posla nešto što mnogi motociklisti rade bez prevelikog razmišljanja o rizicima.

Pošto se bavite bezbednošću vozača motocikala, vi znate da su sudari u drumskom saobraćaju jedan od vodećih uzroka smrti za radno sposobnu populaciju širom sveta, a za mnoge ljude je vožnja motocikla najopasniji aspekt njihovog posla.

U okviru ovog kompleta alatki smo sarađivali s međunarodnim timom da bismo razvili obuke i resurse koji će vam pomoći da razvijete bezbednije prakse i poboljšate sisteme za vozače. Ovaj materijal se stavlja na raspolaganje besplatno i ohrabrujemo kompanije koje obučavaju vozače motocikala ili nevladine organizacije koje rade na poboljšanju bezbednosti da koriste ove resurse sa svojim partnerima, zainteresovanim stranama i klijentima.

Ako sami dovršite obuku, moći ćete da vidite i pregledate sadržaj da biste razumeli kako pokušavamo da pomognemo motociklistima:

 • da razumeju svoje odgovornosti kao vozača motocikla
 • da obezbede da je njihovo vozilo bezbedno za vožnju i da ispunjava zakonske uslove
 • da preduzimaju mere kako bi oni i drugi ljudi bili bezbedni
Start the course here >

Teška vozila

Prevoz robe je bitan za našu ekonomiju, ali ovi vozači snose i značajnu odgovornost za bezbednost drugih ljudi.

Pošto se bavite bezbednošću vozača, vi znate da su sudari u drumskom saobraćaju jedan od vodećih uzroka smrti za radno sposobnu populaciju širom sveta, a za mnoge ljude je vožnja najopasniji aspekt njihovog posla.

U okviru ovog kompleta alatki smo sarađivali s međunarodnim timom da bismo razvili obuke i resurse koji će vam pomoći da razvijete bezbednije prakse i poboljšate sisteme za vozače. Ovaj materijal se stavlja na raspolaganje besplatno i ohrabrujemo kompanije koje obučavaju vozače ili nevladine organizacije koje rade na poboljšanju bezbednosti da koriste ove resurse sa svojim partnerima, zainteresovanim stranama i klijentima.

Ako sami dovršite obuku, moći ćete da vidite i pregledate sadržaj da biste razumeli kako pokušavamo da pomognemo vozačima:

 • da razumeju svoje odgovornosti kao vozača
 • da obezbede da je njihovo vozilo bezbedno za vožnju i da ispunjava zakonske uslove
 • da razumete bitne principe bezbednog prevoza robe
 • da preduzimaju mere kako bi oni i drugi ljudi bili bezbedni
Start the course here >

Autobusi

Prevoz putnika je bitan za naše društvo, ali ovi vozači snose i značajnu odgovornost za bezbednost drugih ljudi.

Pošto se bavite bezbednošću vozača, vi znate da su sudari u drumskom saobraćaju jedan od vodećih uzroka smrti za radno sposobnu populaciju širom sveta, a za mnoge ljude je vožnja najopasniji aspekt njihovog posla.

U okviru ovog kompleta alatki smo sarađivali s međunarodnim timom da bismo razvili obuke i resurse koji će vam pomoći da razvijete bezbednije prakse i poboljšate sisteme za vozače. Ovaj materijal se stavlja na raspolaganje besplatno i ohrabrujemo kompanije koje obučavaju vozače ili nevladine organizacije koje rade na poboljšanju bezbednosti da koriste ove resurse sa svojim partnerima, zainteresovanim stranama i klijentima.

Ako sami dovršite obuku, moći ćete da vidite i pregledate sadržaj da biste razumeli kako pokušavamo da pomognemo vozačima:

 • da razumeju svoje odgovornosti kao vozača
 • da obezbede da je njihovo vozilo bezbedno za vožnju i da ispunjava zakonske uslove
 • da razumete bitne principe bezbednog prevoza putnika
 • da preduzimaju mere kako bi oni i drugi ljudi bili bezbedni
Start the course here >

Mešoviti vozni park

Prevoz robe i putnika je bitan za našu ekonomiju i društvo, ali ovi vozači snose i značajnu odgovornost za bezbednost drugih ljudi.

Pošto se bavite bezbednošću vozača, vi znate da su sudari u drumskom saobraćaju jedan od vodećih uzroka smrti za radno sposobnu populaciju širom sveta, a za mnoge ljude je vožnja najopasniji aspekt njihovog posla.

U okviru ovog kompleta alatki smo sarađivali s međunarodnim timom da bismo razvili obuke i resurse koji će vam pomoći da razvijete bezbednije prakse i poboljšate sisteme za vozače. Ovaj materijal se stavlja na raspolaganje besplatno i ohrabrujemo kompanije koje obučavaju vozače ili nevladine organizacije koje rade na poboljšanju bezbednosti da koriste ove resurse sa svojim partnerima, zainteresovanim stranama i klijentima.

Ako sami dovršite obuku, moći ćete da vidite i pregledate sadržaj da biste razumeli kako pokušavamo da pomognemo vozačima:

 • da razumeju svoje odgovornosti kao vozača
 • da obezbede da je njihovo vozilo bezbedno za vožnju i da ispunjava zakonske uslove
 • da razumete bitne principe bezbednog prevoza robe i putnika
 • da preduzimaju mere kako bi oni i drugi ljudi bili bezbedni
Start the course here >

Resursi za politiku voznog parka

Ovaj odeljak kompleta alatki je osmišljen tako da menadžerima voznog parka pruži neke osnovne resurse koji će im pomoći u upravljanju voznim parkom, od šablona po kojem se razvija politika, do prezentacije o bezbednosti za vozače.

Ove alatke služe kao podrška menadžerima voznog parka koji su dovršili dva modula e-učenja za menadžere voznog parka.

Istražite ove alatke i pogledajte kako možete da ih koristite tokom rada. Ako imate bilo kakve zahteve za dodatnim resursima, obratite nam se.

Review the fleet management resources here >