Resursi za politiku voznog parka

Ovaj odeljak kompleta alatki je osmišljen tako da menadžerima voznog parka pruži neke osnovne resurse koji će im pomoći u upravljanju voznim parkom, od šablona po kojem se razvija politika, do prezentacije o bezbednosti za vozače.

Ove alatke služe kao podrška menadžerima voznog parka koji su dovršili dva modula e-učenja za menadžere voznog parka.

Istražite ove alatke i pogledajte kako možete da ih koristite tokom rada. Ako imate bilo kakve zahteve za dodatnim resursima, obratite nam se.