Resursi za politiku voznog parka

Ovaj odeljak kompleta alatki je osmišljen tako da menadžerima voznog parka pruži neke osnovne resurse koji će im pomoći u upravljanju voznim parkom, od šablona po kojem se razvija politika, do prezentacije o bezbednosti za vozače.

Ove alatke služe kao podrška menadžerima voznog parka koji su dovršili dva modula e-učenja za menadžere voznog parka.

Istražite ove alatke i pogledajte kako možete da ih koristite tokom rada. Ako imate bilo kakve zahteve za dodatnim resursima, obratite nam se.

Review the fleet management resources here >

Mešoviti vozni park

Upravljanje voznim parkom i vozačima različitih vozila predstavlja izazovan zadatak. Treba da se uverite da su vaši vozači uvek bezbedni, da se vozila održavaju prema visokim standardima i morate da vodite računa da se nešto ne desi i drugim učesnicima u saobraćaju, a posebno putnicima. Istovremeno, morate da svedete troškove kompanije na minimum i da se pobrinete za to da se operacije odvijaju bez problema.

Da bismo pomogli menadžerima voznog parka, u saradnji sa međunarodnim timom smo kreirali komplet alatki sačinjen od materijala za obuku i resursa koji mogu da vam pomognu u radu. Vaši vozači mogu da dovrše module kojima se besplatno pristupa kako bi se dodatno usredsredili na svoju bezbednost i odgovornost. Istovremeno, tu su i resursi koji će vam pomoći da upravljate voznim parkom.

Sudari u drumskom saobraćaju jedan su od vodećih uzroka smrti za radno sposobnu populaciju širom sveta, a za mnoge ljude je vožnja automobila ili motocikla najopasniji aspekt njihovog posla. Ako dovršite ovu obuku, dobićete sertifikat koji vam omogućava da dokažete:

 • da razumete svoje odgovornosti kao menadžera voznog parka
 • da ćete obezbediti da su vozila u vašem voznom parku bezbedna za vožnju i da ispunjavaju zakonske uslove
 • da razumete bitne principe bezbednog prevoza robe i putnika
See the courses here >

Laka vozila

Upravljanje voznim parkom i vozačima predstavlja izazovan zadatak. Treba da se uverite da su vaši vozači uvek bezbedni, da se vozila održavaju prema visokim standardima i morate da vodite računa da se nešto ne desi i drugim učesnicima u saobraćaju. Istovremeno, morate da svedete troškove kompanije na minimum i da se pobrinete za to da se operacije odvijaju bez problema.

Da bismo pomogli menadžerima voznog parka, u saradnji sa međunarodnim timom smo kreirali komplet alatki sačinjen od materijala za obuku i resursa koji mogu da vam pomognu u radu. Vaši vozači mogu da dovrše module kojima se besplatno pristupa kako bi se dodatno usredsredili na svoju bezbednost i odgovornost. Istovremeno, tu su i resursi koji će vam pomoći da upravljate voznim parkom.

Sudari u drumskom saobraćaju jedan su od vodećih uzroka smrti za radno sposobnu populaciju širom sveta, a za mnoge ljude je vožnja najopasniji aspekt njihovog posla. Ako dovršite ovu obuku, dobićete sertifikat koji vam omogućava da dokažete:

 • da razumete svoje odgovornosti kao menadžera voznog parka
 • da ćete obezbediti da su automobili u vašem voznom parku bezbedni za vožnju i da ispunjavaju zakonske uslove
 • da preduzimate mere kako bi vaši vozači i drugi ljudi bili bezbedni
See the courses here >

Motocikli

Upravljanje voznim parkom i vozačima motocikala predstavlja izazovan zadatak. Treba da se uverite da su vaši vozači uvek bezbedni, da se motocikli održavaju prema visokim standardima i morate da vodite računa da se nešto ne desi i drugim učesnicima u saobraćaju. Istovremeno, morate da svedete troškove kompanije na minimum i da se pobrinete za to da se operacije odvijaju bez problema.

Da bismo pomogli menadžerima voznog parka, u saradnji sa međunarodnim timom smo kreirali komplet alatki sačinjen od materijala za obuku i resursa koji mogu da vam pomognu u radu. Vaši vozači mogu da dovrše module kojima se besplatno pristupa kako bi se dodatno usredsredili na svoju bezbednost i odgovornost. Istovremeno, tu su i resursi koji će vam pomoći da upravljate voznim parkom.

Sudari u drumskom saobraćaju jedan su od vodećih uzroka smrti za radno sposobnu populaciju širom sveta, a za mnoge ljude je vožnja motocikla najopasniji aspekt njihovog posla. Ako dovršite ovu obuku, dobićete sertifikat koji vam omogućava da dokažete:

 • da razumete svoje odgovornosti kao menadžera voznog parka
 • da ćete obezbediti da su motocikli u vašem voznom parku bezbedni za vožnju i da ispunjavaju zakonske uslove
 • da preduzimate mere kako bi vaši vozači i drugi ljudi bili bezbedni
See the courses here >

Teška vozila

Upravljanje voznim parkom i vozačima teških vozila predstavlja izazovan zadatak. Treba da se uverite da su vaši vozači uvek bezbedni, da se vozila održavaju prema visokim standardima i morate da vodite računa da se nešto ne desi i drugim učesnicima u saobraćaju. Istovremeno, morate da svedete troškove kompanije na minimum i da se pobrinete za to da se operacije odvijaju bez problema.

Da bismo pomogli menadžerima voznog parka, u saradnji sa međunarodnim timom smo kreirali komplet alatki sačinjen od materijala za obuku i resursa koji mogu da vam pomognu u radu. Vaši vozači mogu da dovrše module kojima se besplatno pristupa kako bi se dodatno usredsredili na svoju bezbednost i odgovornost. Istovremeno, tu su i resursi koji će vam pomoći da upravljate voznim parkom.

Sudari u drumskom saobraćaju jedan su od vodećih uzroka smrti za radno sposobnu populaciju širom sveta, a za mnoge ljude je vožnja najopasniji aspekt njihovog posla. Ako dovršite ovu obuku, dobićete sertifikat koji vam omogućava da dokažete:

 • da razumete svoje odgovornosti kao menadžera voznog parka
 • da ćete obezbediti da su vozila u vašem voznom parku bezbedna za vožnju i da ispunjavaju zakonske uslove
 • da razumete bitne principe bezbednog prevoza robe
See the courses here >

Autobusi

Upravljanje voznim parkom i vozačima autobusa predstavlja izazovan zadatak. Treba da se uverite da su vaši vozači uvek bezbedni, da se vozila održavaju prema visokim standardima i morate da vodite računa da se nešto ne desi i drugim učesnicima u saobraćaju, a posebno putnicima. Istovremeno, morate da svedete troškove kompanije na minimum i da se pobrinete za to da se operacije odvijaju bez problema.

Da bismo pomogli menadžerima voznog parka, u saradnji sa međunarodnim timom smo kreirali komplet alatki sačinjen od materijala za obuku i resursa koji mogu da vam pomognu u radu. Vaši vozači mogu da dovrše module kojima se besplatno pristupa kako bi se dodatno usredsredili na svoju bezbednost i odgovornost. Istovremeno, tu su i resursi koji će vam pomoći da upravljate voznim parkom.

Sudari u drumskom saobraćaju jedan su od vodećih uzroka smrti za radno sposobnu populaciju širom sveta, a za mnoge ljude je vožnja najopasniji aspekt njihovog posla. Ako dovršite ovu obuku, dobićete sertifikat koji vam omogućava da dokažete:

 • da razumete svoje odgovornosti kao menadžera voznog parka
 • da ćete obezbediti da su vozila u vašem voznom parku bezbedna za vožnju i da ispunjavaju zakonske uslove
 • da razumete bitne principe bezbednog prevoza putnika
See the courses here >