Авто баазын бодлогын эх сурвалж

Зөвлөмжийн энэ хэсэгт авто баазын менежерт зориулсан бодлого боловсруулах загвараас эхлэн жолоочид өгөх зөвлөмж хүртэлх, авто баазыг хэрхэн удирдах талаар нэмэлт материалуудыг оруулсан болно.

Эдгээр зөвлөмж нь авто бааз удирдах цахим сургалтын хоёр модульд хамрагдсан баазын менежерт туслах зорилготой юм.

Зөвлөмжийг судлан байгууллагын үйл ажиллагаандаа хэрхэн ашиглаж болохыг харна уу. Хэрэв танд нэмэлт материал шаардлагатай бол бидэнтэй холбоо барина уу.

Review the fleet management resources here >

Холимог авто бааз

Тээврийн хэрэгсэл болон жолоочийг хамруулсан авто бааз удирдах нь амаргүй ажил юм. Та жолоочийн аюулгүй байдлыг хангаж, тээврийн хэрэгслийг өндөр түвшинд засч янзалж, замын хөдөлгөөний бусад оролцогч, тэр дундаа зорчигчийг аюулд өртөхөөс сэргийлэх хэрэгтэй. Үүний зэрэгцээ та байгууллагаас гарах зардлыг багасган, үйл ажиллагааг хэвийн явуулах шаардлагатай юм.

Бид авто баазын менежерт дэмжлэг үзүүлэх үүднээс олон улсын багтай хамтран танд болон таны ажилд шаардлагатай сургалтын материал, эх сурвалжаас бүрдсэн зөвлөмж боловсруулсан юм. Танай жолооч үнэ төлбөргүй нэвтрэх боломжтой модулийг үзсэнээр өөрийн аюулгүй байдал, хариуцлагадаа илүү анхаарах боломжтой болно. Түүнчлэн авто бааз удирдахад шаардлагатай сургалтын материалуудыг эндээс үзэж болно.

Зам тээврийн осол нь дэлхий даяарх хөдөлмөрийн насны хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан бөгөөд ихэнх хүний хувьд жолоо барих эсвэл мотоцикл унах нь ажлынх нь хамгийн аюултай хэсэг юм. Сургалтад хамрагдсанаар та гэрчилгээ авч дараах чадварыг эзэмшинэ:

 • авто баазын менежерийн хувьд өөрийн хариуцлагаа ухамсарлах
 • танай авто баазын тээврийн хэрэгсэл хуулийн дагуу бөгөөд жолоодоход аюулгүйг баталгаажуулах
 • ачаа болон зорчигчийг аюулгүй тээвэрлэх үндсэн зарчмуудыг ойлгох
See the courses here >

Суудлын автомашин

Тээврийн хэрэгсэл болон жолоочийг хамруулсан авто бааз удирдах нь амаргүй ажил юм. Та жолоочийн аюулгүй байдлыг хангаж, тээврийн хэрэгслийг өндөр түвшинд засч янзалж, замын хөдөлгөөний бусад оролцогч, тэр дундаа зорчигчийг аюулд өртөхөөс сэргийлэх хэрэгтэй. Үүний зэрэгцээ та байгууллагаас гарах зардлыг багасган, үйл ажиллагааг хэвийн явуулах шаардлагатай юм.

Бид авто баазын менежерт дэмжлэг үзүүлэх үүднээс олон улсын багтай хамтран танд болон таны ажилд шаардлагатай сургалтын материал, эх сурвалжаас бүрдсэн зөвлөмж боловсруулсан юм. Танай жолооч үнэ төлбөргүй нэвтрэх боломжтой модулийг үзсэнээр өөрийн аюулгүй байдал, хариуцлагадаа илүү анхаарах боломжтой болно. Түүнчлэн авто бааз удирдахад шаардлагатай сургалтын материалуудыг эндээс үзэж болно.

Зам тээврийн осол нь дэлхий даяарх хөдөлмөрийн насны хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан бөгөөд ихэнх хүний хувьд жолоо барих эсвэл мотоцикл унах нь ажлынх нь хамгийн аюултай хэсэг юм. Сургалтад хамрагдсанаар та гэрчилгээ авч дараах чадварыг эзэмшинэ:

 • авто баазын менежерийн хувьд өөрийн хариуцлагаа ухамсарлах
 • танай авто баазын тээврийн хэрэгсэл хуулийн дагуу бөгөөд жолоодоход аюулгүйг баталгаажуулах
 • жолооч болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх
See the courses here >

Мотоцикл

Мотоцикл болон мотоциклийн жолоочийг хамруулсан авто бааз удирдах нь амаргүй ажил юм. Та жолоочийн аюулгүй байдлыг хангаж, мотоциклийг өндөр түвшинд засч янзалж, замын хөдөлгөөний бусад оролцогч, тэр дундаа зорчигчийг аюулд өртөхөөс сэргийлэх хэрэгтэй. Үүний зэрэгцээ та байгууллагаас гарах зардлыг багасган, үйл ажиллагааг хэвийн явуулах шаардлагатай юм.

Бид авто баазын менежерт дэмжлэг үзүүлэх үүднээс олон улсын багтай хамтран танд болон таны ажилд шаардлагатай сургалтын материал, эх сурвалжаас бүрдсэн зөвлөмж боловсруулсан юм. Танай жолооч үнэ төлбөргүй нэвтрэх боломжтой модулийг үзсэнээр өөрийн аюулгүй байдал, хариуцлагадаа илүү анхаарах боломжтой болно. Түүнчлэн авто бааз удирдахад шаардлагатай сургалтын материалуудыг эндээс үзэж болно.

Зам тээврийн осол нь дэлхий даяарх хөдөлмөрийн насны хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан бөгөөд ихэнх хүний хувьд жолоо барих эсвэл мотоцикл унах нь ажлынх нь хамгийн аюултай хэсэг юм. Сургалтад хамрагдсанаар та гэрчилгээ авч дараах чадварыг эзэмшинэ:

 • авто баазын менежерийн хувьд өөрийн хариуцлагаа ухамсарлах
 • танай авто баазын мотоцикл хуулийн дагуу бөгөөд жолоодоход аюулгүйг баталгаажуулах
 • жолооч болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх
See the courses here >

Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл

Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл болон жолоочийг хамруулсан авто бааз удирдах нь амаргүй ажил юм. Та жолоочийн аюулгүй байдлыг хангаж, тээврийн хэрэгслийг өндөр түвшинд засч янзалж, замын хөдөлгөөний бусад оролцогч, тэр дундаа зорчигчийг аюулд өртөхөөс сэргийлэх хэрэгтэй. Үүний зэрэгцээ та байгууллагаас гарах зардлыг багасган, үйл ажиллагааг хэвийн явуулах шаардлагатай юм.

Бид авто баазын менежерт дэмжлэг үзүүлэх үүднээс олон улсын багтай хамтран танд болон таны ажилд шаардлагатай сургалтын материал, эх сурвалжаас бүрдсэн зөвлөмж боловсруулсан юм. Танай жолооч үнэ төлбөргүй нэвтрэх боломжтой модулийг үзсэнээр өөрийн аюулгүй байдал, хариуцлагадаа илүү анхаарах боломжтой болно. Түүнчлэн авто бааз удирдахад шаардлагатай сургалтын материалуудыг эндээс үзэж болно.

Зам тээврийн осол нь дэлхий даяарх хөдөлмөрийн насны хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан бөгөөд ихэнх хүний хувьд жолоо барих эсвэл мотоцикл унах нь ажлынх нь хамгийн аюултай хэсэг юм. Сургалтад хамрагдсанаар та гэрчилгээ авч дараах чадварыг эзэмшинэ:

 • авто баазын менежерийн хувьд өөрийн хариуцлагаа ухамсарлах
 • танай авто баазын тээврийн хэрэгсэл хуулийн дагуу бөгөөд жолоодоход аюулгүйг баталгаажуулах
 • ачааг аюулгүй тээвэрлэх үндсэн зарчмуудыг ойлгох
See the courses here >

Автобус болон улс, хот хоорондын зорчигч тээврийн автобус

Автобус болон улс, хот хоорондын зорчигч тээврийн автобус болон жолоочийг хамруулсан авто бааз удирдах нь амаргүй ажил юм. Та жолоочийн аюулгүй байдлыг хангаж, тээврийн хэрэгслийг өндөр түвшинд байлгаж, замын хөдөлгөөний бусад оролцогч, тэр дундаа зорчигчийг аюулд өртөхөөс сэргийлэх хэрэгтэй. Үүний зэрэгцээ та байгууллагаас гарах зардлыг багасган, үйл ажиллагааг хэвийн явуулах шаардлагатай.

Бид авто баазын менежерт дэмжлэг үзүүлэх үүднээс олон улсын багтай хамтран танд болон таны ажилд шаардлагатай сургалтын материал, эх сурвалжаас бүрдсэн зөвлөмж боловсруулсан юм. Танай жолооч үнэ төлбөргүй нэвтрэх боломжтой модулийг үзсэнээр өөрийн аюулгүй байдал, хариуцлагадаа илүү анхаарах боломжтой болно. Түүнчлэн авто бааз удирдахад шаардлагатай сургалтын материалуудыг эндээс үзэж болно.

Зам тээврийн осол нь дэлхий даяарх хөдөлмөрийн насны хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан бөгөөд ихэнх хүний хувьд жолоо барих эсвэл мотоцикл унах нь ажлынх нь хамгийн аюултай хэсэг юм. Сургалтад хамрагдсанаар та гэрчилгээ авч дараах чадварыг эзэмшинэ:

 • авто баазын менежерийн хувьд өөрийн хариуцлагаа ухамсарлах
 • танай авто баазын тээврийн хэрэгсэл хуулийн дагуу бөгөөд жолоодоход аюулгүйг баталгаажуулах
 • зорчигчийг аюулгүй тээвэрлэх үндсэн зарчмуудыг ойлгох
See the courses here >