Суудлын автомашин

Ажилдаа машин барихдаа бид эрсдэлийг бүрэн тооцдоггүй. Зам тээврийн осол нь дэлхий даяарх хөдөлмөрийн насны хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан бөгөөд ихэнх хүмүүсийн хувьд машин барих нь ажлынх нь хамгийн аюултай хэсэг юм.

Энэхүү зөвлөмжид бид танд аюулгүй байдлаа хангахад туслах зорилгоор олон улсын багтай хамтран шаардлагатай сургалтын материал, эх сурвалжийг боловсруулсан юм. Та үнэ төлбөргүй сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авах ба ажил олгогчдоо дараах чадваруудыг эзэмшсэнээ нотлох боломжтой:

 • жолоочийн хувьд өөрийн хариуцлагаа ухамсарлах
 • тээврийн хэрэгсэл хуулийн дагуу бөгөөд жолоодоход аюулгүйг баталгаажуулах
 • өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх
Start the course here >

Мотоцикл

Мотоциклийн жолооч автомашин эсвэл ачааны тэрэгний зорчигчтой ижил түвшинд хамгаалагддаггүй. Иймд ажилдаа мотоцикл унахдаа бид эрсдэлийг бүрэн тооцдоггүй. Зам тээврийн осол нь дэлхий даяарх хөдөлмөрийн насны хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан бөгөөд ихэнх хүний хувьд мотоцикл унах нь ажлынх нь хамгийн аюултай хэсэг юм.

Энэхүү зөвлөмжид бид танд аюулгүй байдлаа хангахад туслах зорилгоор олон улсын багтай хамтран шаардлагатай сургалтын материал, эх сурвалжийг боловсруулсан юм. Та үнэ төлбөргүй сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авах ба ажил олгогчдоо дараах чадваруудыг эзэмшсэнээ нотлох боломжтой:

 • мотоциклийн жолоочийн хувьд өөрийн хариуцлагаа ухамсарлах
 • мотоцикл хуулийн дагуу бөгөөд жолоодоход аюулгүйг баталгаажуулах
 • өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх
Start the course here >

Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл

Хэрэв та хүнд даацын эсвэл овор ихтэй ачааны тээврийн хэрэгсэл жолооддог бол та өндөр хариуцлага хүлээж байгаа юм. Ачаа тээвэрлэх нь бидний нийгэм, эдийн засагт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг ч та бусдын аюулгүй байдлыг хариуцаж байгаа билээ. Зам тээврийн осол нь дэлхий даяарх хөдөлмөрийн насны хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан бөгөөд ихэнх хүний хувьд жолоо барих нь ажлынх нь хамгийн аюултай хэсэг юм.

Энэхүү зөвлөмжид бид танд аюулгүй байдлаа хангахад туслах зорилгоор олон улсын багтай хамтран шаардлагатай сургалтын материал, эх сурвалжийг боловсруулсан юм. Та үнэ төлбөргүй сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авах ба ажил олгогчдоо дараах чадваруудыг эзэмшсэнээ нотлох боломжтой:

 • жолоочийн хувьд өөрийн хариуцлагаа ухамсарлах
 • тээврийн хэрэгсэл хуулийн дагуу бөгөөд жолоодоход аюулгүйг баталгаажуулах
 • ачаа тээвэрлэх аюулгүй байдлыг хангах алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх
Start the course here >

Автобус болон улс, хот хоорондын зорчигч тээврийн автобус

Хэрэв та автобус, улс, хот хоорондын зорчигч тээврийн автобус эсвэл бусад зорчигч тээврийн хэрэгсэл жолооддог бол та өндөр хариуцлага хүлээж байгаа юм. Зорчигч тээвэрлэх нь бидний нийгэм, эдийн засагт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг ч та бусдын аюулгүй байдлыг хариуцаж байгаа билээ. Зам тээврийн осол нь дэлхий даяарх хөдөлмөрийн насны хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан бөгөөд ихэнх хүний хувьд жолоо барих нь ажлынх нь хамгийн аюултай хэсэг юм.

Энэхүү зөвлөмжид бид танд аюулгүй байдлаа хангахад туслах зорилгоор олон улсын багтай хамтран шаардлагатай сургалтын материал, эх сурвалжийг боловсруулсан юм. Та үнэ төлбөргүй сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авах ба ажил олгогчдоо дараах чадваруудыг эзэмшсэнээ нотлох боломжтой:

 • жолоочийн хувьд өөрийн хариуцлагаа ухамсарлах
 • тээврийн хэрэгсэл хуулийн дагуу бөгөөд жолоодоход аюулгүйг баталгаажуулах
 • зорчигч тээвэрлэх аюулгүй байдлыг хангах алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх
Start the course here >