Олон улсын туршлага дээр үндэслэж боловсруулав


Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны (ЕСБХБ) дэмжлэгтэй олон улсын баг танд болон бизнест тань туслах зорилгоор сургалтын материал, эх сурвалж бүхий зөвлөмж бэлтгэлээ.

Авто баазыг удирдахад шаардлагатай материалууд болон жолоочид зориулсан үнэ төлбөргүй нэвтрэх цахим сургалтын модуль бүхий энэхүү зөвлөмж нь бизнесийн эрсдэлээ удирдахад тань тусална.Дэлгэрэнгүй

Зам дээрх аюулгүй байдлыг хэрхэн системчлэн шийдвэрлэж буй олон улсын жишээ, баримтууд анхаарал татаж байна. Бид дэд бүтэц, авто баазын чанар болон замын сүлжээ ашиглах арга хэлбэрээ боловсронгуй болгох шаардлагатай.

Цахим сургалтын хөтөлбөрийн дагуу авто баазын менежер, жолооч болон мотоциклийн жолооч тусгайлан бэлдсэн материал үзнэ.

Видеог үзээрэй >

video_4_narrowvideo_1_narrow

Үнэ төлбөргүй цахим сургалтын модульд бүртгүүлнэ үү


Суудлын автомашин

Хэрэв та автомашин эсвэл жийп жолооддог бол танд зориулан боловсруулсан энэхүү модулийг харна уу.


Дэлгэрэнгүй

Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл

Энэхүү зөвлөмж нь овор ихтэй ачааны тээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочид зориулж тусгайлан бэлтгэсэн агуулгыг хамарна.


Дэлгэрэнгүй


Автобус болон улс, хот хоорондын зорчигч тээврийн автобус

Энэхүү зөвлөмж нь зорчигч тээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочид зориулж тусгайлан бэлтгэсэн агуулгыг хамарна.


Дэлгэрэнгүй

Холимог авто бааз

Холимог авто баазын нарийн шаардлагыг даван туулахад байгууллагад үзүүлэх дэмжлэг.


Дэлгэрэнгүй


Мотоцикл

Олон ажилтан ажилдаа мотоцикл ашигладаг тул мотоциклийн жолоочид зориулсан материалыг үзнэ үү.


Дэлгэрэнгүй

Авто баазын аюулгүй байдлын бодлого

Байгууллагад тань авто баазын аюулгүй байдлын чанартай бодлого боловсруулахад туслах олон төрлийн материал бий.


Дэлгэрэнгүй

Зөвлөмжийн тухай


Бид таныг ажилдаа машин жолооддог, мотоцикл унадаг, зорчигч болон бараа тээвэрлэдэг, эсвэл зүгээр л гэрээсээ ажил руугаа явдаг эсэхээс үл хамааран гэртээ аюулгүй хариасай хэмээн хүсч байна.


Энэхүү зөвлөмжид дараах агуулга багтсан. Үүнд:


  • Олон улсын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн багийн баримт нотолгоо
  • Төрөл бүрийн бүлэгт зориулсан чанартай, үнэ төлбөргүй цахим сургалтын модуль
  • Авто баазын менежерт зориулсан үнэ төлбөргүй нэмэлт мэдээлэл
  • Бүгдийг нэг дороос авах цахим талбарыг хэд хэдэн хэл дээр ашиглах боломжтой

Дэмжих

Хөгжлийн байгууллагууд болон Төрийн Бус Байгууллагууд эдгээр материалыг бусдад түгээж, байгууллагуудыг уриалах боломжтой юм.