Авто баазын бодлогын эх сурвалж

Зөвлөмжийн энэ хэсэгт авто баазын менежерт зориулсан бодлого боловсруулах загвараас эхлэн жолоочид өгөх зөвлөмж хүртэлх, авто баазыг хэрхэн удирдах талаар нэмэлт материалуудыг оруулсан болно.

Эдгээр зөвлөмж нь авто бааз удирдах цахим сургалтын хоёр модульд хамрагдсан баазын менежерт туслах зорилготой юм.

Зөвлөмжийг судлан байгууллагын үйл ажиллагаандаа хэрхэн ашиглаж болохыг харна уу. Хэрэв танд нэмэлт материал шаардлагатай бол бидэнтэй холбоо барина уу.