roadrisktoolkit.com дээрх бүх материалыг харах

Байгууллагынхаа жолооч болон менежертэйгээ хуваалцахаас өмнө бидний санал болгож буй бүх модуль болон сургалтыг туршиж үзнэ үү:

Жолооч болон автобаазын менежерт зориулсан сургалт: